Kovit xxnx

Rated 4.78/5 based on 680 customer reviews

x PP^'^f yeyonv , quod dictum est at Diqlizcdby Go Ogle 24 AD PBorii Lexicon. Homo lepidus xamtjiifipieiofiai iocose ab asitala significatione de Hesit ad eam. Dicam igilur cur Diqlizcdby Go Ogle S6 AD Poo Tii Lsxino H. $ Xty iefryit ^)) toi Cp^veutt Ke Seiifotg ilnt Xoi ipyiiv. Plalo enim non int^tjo'i Koio'ifotjt dederat , sed ipsa Foetae verba servaverat xq^)Jv£3'iri Kodoupoii; (ti XKx e^xe Xav , ul res ipsa docet et TI- maeus plane con Grmat. Hoc solum e verbis Oratoris intelligimus rxq xavit ritq Bsiu-' Diqlizcdby Go Ogle AD Photii Lexicon. Sed Pho- tius, ut Graeci iocantur, ^ftt Uq hi v&hinyyi' ^tyyiftevog yap fiiyiiv , sed iyxu XXofihviv ab eo scrr- plum esse manireslum est. iwiir6iro- V04 Vs xxriirtv xyxu KXei riv iv Spa Tov &? Excidit ant etymologia malesana, aut aliud quid minimi momeoti, Deinde nova glos- sa sequilur quae integerriraa est: '03eii«(w ovit)g tiptfxe tuv 'Arrixm , S.o Spsvei , Graecum est 'Okixti, ut versu abbinc sexto emeadate scriplum est. eme Ddalionem , qua Hcrwerdenns mens tres locos Aristopba* nis resliluit in integrum, qiios Porsoous in Praefat. Sat notum est ubi Mxpaiavt similiaqae adverbia apad Ve- leres legerenlur , scribas tie suo praeposilionem iv apponere. Quaixv , ubi Eu- polidis senarius Bcribarum additamenlum respuit: 3$ T^v \iv\ Mxpxtam Kxri Xi^' iptiv ouj Ixv. Fulcrum eat plane i DUt Ue a Graeculis contra Atticorum osum saepe supponi so- lilui D. Expedi- Tit me tandem ex hac inextricabili difficullate Badhamus , qui Xpntift^ ab ineplo interpolatore insertum esse primus perspe* li L In eodem capile satis eslo digitam iotendisse in duo alia sciidorum addilamenla: kxtx t Iv jtxji viftov xxde^arx tov iirt- iv Tx \pro Kiiiiov\ oaiov etvxi ifiiveaixi , et in fine capitis: xxlrot XP^l rxiri Tfp! Saepe E et AI ipsias Pholii errors con fund ii Dtur, Series docet eum Tlci Ttxiav. Contra nxpai^Sfousev supra dedit pro Traps^dpouatv. Tl»Tplhiik T9g non est ^ ouirl« ^ virh rev ir»Tpiii fi\nfi.fi,iv)i xxiiptfi, sed eixyu-iiiv)! Solemne est scribis el Mtficti (luvrf/Aif- ftm , Tepie!

Comici facetia inest in Kx Tf%apieu6i: — SXes ri^ x^PH yiyousv , nbi legendum Sh9i t3? A, tfu^v xx) dfts^iig dpyii re , ov i j TOJifrif; x)f Qr; Ko So^foivt iiihfix e^Ksxav iipets Ksv tlvcu, el ex boc ipso loco in Platonis xi^iv a Timaeo composi- tam , qaam Pbolius describere solet, recepta sunt verba Kv- tpiivtvirt Koioripeii, de quibus quidquid dici poluit Rubnkenius exhausit, sed miror quomodo el ilium et caeteroa fugerit ex Timaei loco Platonis acripturam emendari oportere. Sic xuyii ei Trct.l^ de ea sic Callimachus dixit (Thesei habitum , ut suspicor , describens w r S 'Ex«Ai)) : «i Wp) Sc ol Ks^ct^^ viov Alfi Bvli)Se V fie/4'0^axi? addidit; ^ Si iv»hoylx , e J/i Xi, kx) Xiyvyirx, &q Kpctrurx xeii Mdyvii Ta. Num putes t Sv £So- j Ja X^* et fi So Aio-^if TK posse dici P Meliora ipse docel paulo ante Aiij-v«s: Tohi xx Tx(ptfe7i e U t^ "Atppo^htx. qoae verba sunt Pbilocleonis apud Arislophanem in Ve Jpis vs. Egregie huius rei observalio stabiliet felicissi Diam Diqlizcdby Go Ogle 46 Ad Pbotii Lixicon. Imposuit Pbolio liber mendose scriptus unde recepit oix h Tf Xslq: ivrl to S oii K lyxxhityttq. Diltgenler magistri conlractas fuluri ropmas annotare solent, ut Photius v. ciae formae in a Dliquarum iociim irreperent mallis exemplis alibi satis ostendirous. Si quis Thucydidis locum diligeuter expenderit el composilionem Tlmcydideam bene noverit, vefaementer ei , v A ofinor, additum ^oixercci displicebit. A,ltf t I ZIkxiov Aij^EO'df , rati ftiv ipiou 0ctve Tii-6f buk ikviieii; xpi Txi Ivrei, ri ie ^v/A^ipov [ia^hav iepxj TEwv TE? Eqni- dem numquam expedite potui quomodo Thncydides t^ xut Ikx Xpfrliicfi itfiav re kx) ixelvav woktiiia dicere potuisset, nam quod Inlerpretes al Bnoant baec dici pro 7^ re Cftuy xp V''M Kx) T^ sialyuv ■jro Xeptl^p eras credam sed faodie nihil. ^ Non credo esse id Photii xi^ei glossam ineptiorem quam haec est: nxp Sjv: v»p4imv. htinc modum: nxp^ , vxp Hiriti, jraptjv , quae ex atiquo 'Arrj- KK^ descripta accurate referunt Atticam loquendi coiisuetudi- nem a Graeculorum usu diversam , qutbus vrxfiiv et jrxp^fmv pro Tdp Yi , et itafiji pro n-fff Qa-^ns solemne erat dicere. hitv xx\»x M]^lx , ri fi OX'ivt Hui ry xivtt , pro hiev xm) •itx ri ptahvvsj Seu r^ l Uvei.

Maintain attribution Tht Goog Xt "watermark" you see on each file is essential for in forming people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal.

Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Ajuiotationes Criticae et Palaeograptucae ad Iuliakum.

Google This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

Et mirabimur eliam scribas, indoclum genus, apud Xenopbontem in Betlen, I. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover. Marks, notations and other maiginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you. Remiges Spxylrat , re- mi Sfxvhi Ss'; appellabantur. lacobsiiis, quia fni in oplimis libris e.ni T» appellaverunt : quod quam male fecerint perspicnom esse arbilror omnibus. Eodem errore paulo ante &pavi Tpi Ssi : Ku^xi Spxvi T^v scribitur pro dpxvhiitq. Idem in nonnullis libris Graeculi correc- tores fecerunt.

Leave a Reply